vērtēšana & audits

VESTABALT veic sertificētu visa veida nekustamā īpašuma (NĪ) vērtēšanu visā Latvijā.

 

VESTABALT speciālisti sniegs konsultācijas un atzinumus par:

 • NĪ investīciju objektu potenciālo vērtību;
 • pamatkapitālā ieguldāmā mantiskā ieguldījuma priekšmeta vērtību (uzņēmuma reģistram);
 • esošo vērtību un tās izmaiņām NĪ objektiem attīstības/būvniecības procesā;
 • potenciāli iespējamo nomas maksu iznomājamiem/izīrējamiem NĪ objektiem;
 • NĪ objektu vērtību zudumu un kompensācijas apmēru noteikšanu atsavināšanas (valsts, pašvaldība) gadījumos sabiedrības vajadzībām;
 • NĪ objektu piespiedu atsavināšanas vērtību.

VESTABALT novērtējumus, lai objektīvi pamatotu nekustamā īpašuma objektu vērtību, izmanto nekustamā īpašuma esošie, topošie īpašnieki un investori, kā arī institūcijas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma tirgus un citu vērtību izmantošanu normatīvo aktu noteiktajos gadījumos. Mūsu novērtējumu kvalitātes atbilstību Vērtēšanas standartu prasībām apliecina Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas izsniegtais Kompetences sertifikāts Nr.24 VESTABALT vērtētāji, atbilstoši Latvijas īpašumu vērtēšanas standartiem (LVS-401:2013), objektīvi un optimālos termiņos novērtēs - tirgus un/vai nākotnes vērtības:

 • dzīvokļiem un telpām (biroji, veikali un saloni utml.);
 • savrupmājām un namīpašumiem;
 • apbūves zemēm (privātai, komerciālai un sabiedriskai apbūvei);
 • komercapbūves un ražošanas kompleksiem;
 • specializētiem īpašumiem un inženierbūvēm;
 • lauku saimniecībām (ar būvēm, zemēm, mežaudzēm un citiem ilggadīgajiem stādījumiem);
 • neizmantotām zemēm;
 • jaunbūvēm un nepabeigtas būvniecības objektiem;
 • papildus ar nekustamo īpašumu saistītai kustamai mantai.

 

Lai pasūtītu vērtējumu vai saņemtu konsultāciju sazinieties ar mums!

 

+ (371) 67 323608,

 

e-pasts: info@vestabalt.lv

 

izcenojumi
Īpašuma veids Cena €,-(bez PVN) Izpildes termiņš (darba dienas)

Tipveida dzīvokļi Rīgā

no 90

līdz 2

Tipveida dzīvokļi Rīgas rajonā un 100km rādiusā no Rīgas

no 100

līdz 2

Dzīvokļi jaunajos projektos Rīgā un Rīgas rajonā

no 110**

līdz 2

Dzīvokļi Rīgas centrā

no 100

līdz 2

Dzīvokļu nākotnes vērtības noteikšana

No 35 pie standarta  pakalpojuma cenas

Līdz 2-3

 

Savrupmājas (privātmājas, vasarnīcas, utt.) Rīgā un Rīgas raj.

no 210

līdz 3

Savrupmājas Jūrmalā (privātmājas, vasarnīcas)

no 285

līdz 3

Apbūves nākotnes vērtības noteikšana Rīga un Rīgas rajons

no 230

līdz 3

Apbūves nākotnes vērtības noteikšana ārpus Rīgas rajona

no 250

līdz 3

 

Apbūves zemes gabali (bez apbūves) Rīga un Rīgas rajons

no 185

līdz 2-3

Apbūves zemes gabali (bez apbūves) ārpus Rīgas rajona

no 200

līdz 2-3

   

   

Privātapbūves zemes (platība līdz 0,5ha)

no 185

līdz 2

Lauksaimniecības zemes, lauku viensētas

no 230

līdz 3 - 4

Komerctelpas (biroji, veikali, utml.)

no 220

līdz 3-4

Zeme projektu attīstīšanai  

no 500*

līdz 5-7

Darījuma iestādes, namīpašumi

no 500*

līdz 5 - 7

Ražošanas objekti

no 500*

līdz 5 - 7

     

   

Izziņu sagatavošana

no 10*

1-2

Papildus vērtēšanas atskaites eksemplāra izsniegšana

no 15-25

1

* Pakalpojuma cena un izpildes laiks var tikt precizēts, atkarībā no objekta veida un raksturlieluma, kā arī uzdevuma veikšanai nepieciešamās laika un darba ietilpības.